Social Solutions AB


Grafisk produktion

Grafisk profil

Ett företags grafiska identitet är i många fall det första som kunder och samarbetspartners möts av. Därför är en genomgående design fundamental för en professionell och seriös första kontakt.

Logga

Vi har utvecklat en rad olika företagsprofiler och loggor för våra kunder. För att ta fram en som passar ditt företag går vi igenom allt från färger till teckensnittens innebörd för att förmedla den känsla som ditt företag vill kommunicera.

Presentationsmall / Brevmall

Att använda material som är genomtänkt och representerar företaget är inte längre unnat enbart storföretag. Nu förväntas även små och medelstora bolag paketera sitt material professionellt. Vi hjälper er att designa och bygga mallar för: InDesign, Word, PowerPoint, Pages, Keynote och Prezi.

Visitkort

Det är för många företag självklart att anställda ska klä sig och
föra sig på ett visst sätt när det kommer till officiella tillfällen men ett snyggt och väldesignat visitkort glöms ofta bort. Här är allt från materialval, tryckeri till design avgörande för hur era kunder och partners uppfattar er. När du ger bort ett visitkort ger du bort en del av ditt företag!

Brand guide

En brand guide fyller funktionen som guide och ”bibel” för hur ditt företag ska framställas i officiella sammanhang. Vilka färger, teckensnitt och loggor får och bör användas.

Tryck / Press

Vi besitter även en bred kompetens inom tryck och press. Vi kan utveckla allt från visitkort, ‘rollups’ till tidningsannonser. Allt beroende på ert behov.

Annonser

Vi jobbar extremt mycket med digitala annonser, där fångandet av uppmärksamhet är A och O. Samma tänk gäller även vid fysiskt tryck; Man måste sticka ut med sitt budskap.