Utnyttja sociala medier till mer än marknadsföring

Utnyttja sociala medier till mer än marknadsföring


Fär att optimera resultatet av ditt användande av sociala medier måste du skaffa dig en förståelse för hur hela företaget ska gynnas. Här kommer några tips om hur olika delar av företaget kan integreras och gynnas av sociala medier.

I mindre företag kan det räcka med att en eller ett par personer tar hand om företagets sociala medier men i större bolag kan fler personer krävas för att ge en bild av hela företaget. Genom att ge alla i företaget en kunskap om grunderna i sociala medier kan alla tränas för att ha en bra kundkontakt.

Desto öppnare och transparent som företaget är med sina kunder desto närmare kommer kunden relatera till företaget emotionellt. Detta är något som är oerhört viktigt genom hela kundens livscykel då de även efter själva köpet kan utveckla ett bra relation som leder till att de rekommenderar företaget till sina vänner eller fortsätter köpa produkter.

Genom att lyssna på användarna och besvara frågor och åsikter gör att du kan utveckla din produkt och öka kundnöjdheten. Det ökar också chansen för att fånga upp nya behov hos kunden vilket kan leda till merförsäljning eller affärsutveckling av nya produkter.

Att uppmana kunder att publikt säga sin åsikt om produkten ger också ett mervärde så denna typ av rekommendation är oerhört kraftfull i marknadsföring till nya kunder. Marknadsföringen känns ärlig och öppen vilket leder till ökad försäljning.

Kunder bryr sig inte om vilken din roll i bolaget är, de vill att ditt företag ska verka mänskligt. Och dyker några problem eller frågor så vet kunden att den snabbt kan få svar – vilket gör chansen till att kunden blir troger er oerhört mycket större.