Utforma dina länkar på rätt sätt

Utforma dina länkar på rätt sätt


Hur får man besökaren att klicka på dina länkar? Har du velat få besökare att klicka men inte vetat hur?
När man stöter på det här problemet är det frestande att använda orden ”Klicka Här” på länken. Men innan du faller för frestelsen bör du veta hur länktexten kan påverka en besökares upplevelse.

”Klicka” sätter för mycket fokus på musens funktion

Att använda ordet ”Klicka” på dina länkar tar fokuset från innehållet och gränssnittet från din sida och placerar det istället på deras mus. Användaren vet vad en länk är och hur musen fungerar. Därmed är det onödigt att dra uppmärksamheten till musens funktion när man klickar på en länk. Genom att göra det försämrar upplevelsen av din design genom att ta fokuset från det för en kort stund. Dessutom kan du få besökaren att känna sig lite dum genom att antyda att dom inte vet hur man använder en mus.

Istället för att använda ordet ”Klicka” bör du istället fokusera på ett ord som relaterar till besökarens faktiska aktivitet. Genom att använda ett uppgiftskopplat ord fokuserar du besökaren mot uppgiftens mål och engagerar besökaren att använda länken.

”Här” ger sämre länktext

Vissa länkar använder inte ordet ”Klicka” men fortfarande ”Här”. Problemet med att använda ”Här” är att det blir texten runt om som beskriver länken men det är ”här” som besökaren fokuserar på. Därmed kan meningen med länken bli svårtolkad och om detta används i kombination med mycket brödtext så kommer det göra besökaren långsammare.

Om texten även innehåller fler länkar med texten ”här” så blir det svårt för besökaren att särskilja länkarna och besökaren kan behöva klicka på flera av länkarna för att se skillnanden på dem. Det blir även svårt för besökaren att koppla ihop länken med det innehåll som finns kring länken.

Använda rätt ord i länkarna

Istället för att skriva ”klicka här” bör du länka de konkreta och korrekta substantiven i texten. Konkreta substantiv är bäst eftersom de är ord som användaren kan koppla ihop med något verkligt. Genom att länka till substantiv kan besökaren enkelt ögna igenom texten efter länkar och lätt förstå vad länkarna leder till utan att behöva klicka eller läsa hela texten.

Ett annat tips är att bygga upp meningarna på ett sånt sätt så att länkarna är i slutet av meningen. Det gör det lättare för besökaren att se länkarna och det blir också ett naturligt klick att göra när man läst klart meningen.

Gör länkar utan ”Klicka här”

Så nästa gång du skapar länkar med texten ”Klicka här”, tänk på att att det kommer påverka användbarheten av sidan. Utmaningen är att få länkarna att säga ”Klicka här” utan att faktiskt säga det. Det kan ta lite extra arbete och tid men i slutändan får du ett bättre resultat.