Sociala medier erbjuder stora möjligheter för småföretagare

Sociala medier erbjuder stora möjligheter för småföretagare


Få småföretagare utnyttjar sociala mediers stora kapacitet för att synas och få feed-back. Detta har nämnts flitigt i olika medier de senaste dagarna. Grunden till detta uttalande ligger i Vismas nya rapport. Av den framgår det att endast en av fem småföretagare utnyttjar sociala medier i sin affärsverksamhet.

Detta resultat är märkligt, men visar tydligt på att småföretagare kan vinna stort på att utnyttja sociala medier i högre grad.

Genom att jämföra marknadsföring via sociala medier med marknadsföring via traditionella medier ser man att småföretagaren kan tävla under mer jämlika förhållanden.
Detta beror på att kostnaden för traditionell marknadsföring ofta är så hög att de större företagen, de ekonomiska jättarna, har mer resurser till att lägga på detta. Därför kommer de alltid ha en fördel gentemot de mindre företagen.

Sociala medier å andra sidan fungerar inte på det viset. Där kan mindre företag slå sig fram med en begränsad budget och en smula know-how och know-why och komma långt. Ibland bra mycket längre än de traditionella företagen och deras större marknadsföringsbudgetar.

Att mer än var tredje svensk använder sociala medier var dag är något som ytterligare talar för att småföretagare bör marknadsföra sig till större grad via dem. I sociala medier blir användarna, konsumenterna, delaktiga och aktiva i kommunikationen. Det blir ingen passiv inmatning på samma vis som exempelvis TV-reklam. Här finns stora möjligheter för mindre företag att synas och få en dialog med sin målgrupp.

Flertalet medier har belyst detta. Bland annat:
Svenska Dagbladet
Dagens Media

Själva rapporten hittar du här:
Visma