Öppnadata.se – regeringens plattform för öppna data

Öppnadata.se – regeringens plattform för öppna data


Regeringen fattade den 26 juli beslut om att inrätta en teknisk plattform för öppna data. Ändamålet med detta är att öka möjligheten till teknisk innovation genom att förädla de nationella öppna data som finns till produkter och tjänster. Projektet har tilldelats Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet.
Vinnovas uppdrag är att ta fram en plattform på domänen öppnadata.se. Första steget skall stå klart i slutet av 2012. Under 2013 och 2014 skall de vidareutveckla tjänsten. Regeringen menar att plattformen bör ha tre funktioner:

  • En gemensam tjänstekatalog för publicerade öppna datakällor
  • En öppen katalog med de tjänster och appar som har utvecklats med hjälp av resurser från ovanstående tjänstekatalog
  • En gemensam utvecklingsmiljö för utvecklare

Man vill med Vinnovas hjälp öka möjligheterna till entreprenörsskap genom att skapa öppenhet och transparens hos de informationsansvariga organisationerna. Utöver detta projekt arbetar regeringen med fler it-orienterade lösningar för att förenkla vardagen.

Öppna data

Öppna data är gratis data som är fri från upphovsrätt och därmed kan användas av vem som helst. Det finns ingen formell definition av öppna data men det finns riktlinjer som brukar nyttjas. Exempelvis att informationen skall vara tillgänglig för så många användare som möjligt. Ofta delar man in öppna data i privat och offentlig data. Regeringens beslut syftar främst till offentlig data men är inte främmande för privat.

Öppna data i Sverige

Sverige blir inte första landet i EU att ta fram en plattform för öppna data men många är positiva till regeringens beslut. Beslutet öppnar upp för entreprenörer att ta fram tekniska lösningar som kan förenkla vardagen. Öppna data har på senare tid blivit en stor fråga där vi ser många aktörer. EU har bland annat tagit fram PSI-direktivet (public sector information) som många hörsammat. PSI-data betyder nödvändigtvis inte att det är öppen data då PSI-direktivet inte säger något om huruvida datan skall vara fri. Däremot ger direktivet en skjuts å vägen för öppen data då det i många fall resulterat i fri data. Exempelvis har Stockholms stad tagit fram open.stockholm.se där de publicerar öppna data.

Opengov.se är en annan aktör som driver frågan. Sidan drivs av Peter Krantz som även sitter som ordförande för regeringens Användningsforum som ska bli ”en plattform för en kontinuerlig dialog på hög strategisk nivå om tillgänglighet till och användbarhet av it” enligt regeringens pressmeddelande. På Opengov.se har Peter sedan 2009 tagit ett krafttag och lyft fram offentlig data som finns för att uppmana till att den släpps fri. På Opengov.se kan man bland annat läsa att: ”Aktuell status: av 97 datakällor är bara 36 tillgängliga för fri användning. 11 har ett API”. Vi får hoppas att öppnadata.se gör Opengov.se onödig och att den håller den kvalité som behövs.

Personligen tror jag att regeringens beslut kommer bidra till många nya appar med smarta nyttofunktioner. Med rätt data finns det enorm potential att ta fram tjänster som förenklar vardagen. Jag är även glatt förvånad över den relativt korta fristen till första versionen som är satt till senast i slutet av 2012.