Skatteverket skrotar dubbelmomsen på iPhone Appar

Skatteverket skrotar dubbelmomsen på iPhone Appar


Skatteverket gick igår ut med pressmeddelande att dom tills vidare inte kommer dubbelbeskattad svenska app-utvecklar i dom fall momsen har betalats i ett annat EU land. Svenska app-utvecklare har blivit tvungna att betala dubbelmoms sedan slutet av 2010 efter en revision på företaget Stardoll.
Läs skatteverkets pressmedelande:

Skatteverkets pressmeddelande

2011-11-29
Skatteverket tar bort dubbelbeskattning av appar
Skatteverket kommer inte att ta ut moms på försäljning av mobila applikationer, så kallade appar, i de fall där moms också har betalats i ett annat EU-land. Anledningen är att app-företagen inte ska drabbas av dubbelbeskattning.
Det saknas i dag en gemensam tillämpning av EU:s regler om moms på elektroniska tjänster. Detta har fått till följd att det i vissa fall går ut dubbel moms för mobilappar från svenska företag.
Finansdepartementet har drivit frågan om gemensam tillämpning av regler på EU‑nivå för att lösa problemet, men det har visat sig ta längre tid än förväntat.
— För att undvika att enskilda företag drabbas av dubbelbeskattning har Skatteverket beslutat att inte påföra moms på app‑företagens försäljning i de fall ett annat land tar ut moms på samma försäljning, säger Karin Korpinen, rättslig expert på Skatteverket.
Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2011 och omfattar även tidigare försäljning.