Startsida på Facebook


Facebook för företag erbjuder en rad finesser och funktioner. Särskilt om man har kompetens inom Facebooks regelverk och webbutveckling. Något som vi varmt brukar rekommendera våra kunder är sätta upp en startsida. Startsida på Facebook fyller en rad funktioner, först och främst uppmanar den nya besökare att ‘Gilla’ sidan. Men den ger även företaget en möjlighet att enkelt beskriva sin verksamhet på ett grafiskt snyggt och tilltalande sätt. Se några exempel på startsidor: (mer…)