Twitter – Meningslöst babbel

Twitter – Meningslöst babbel


Twitter bygger på att du skriver ett meddelande på maximalt 140 tecken långt och som kan ses av alla med ett Twitter-konto. Använder man sig av Twitters inbygga funktioner kan man även göra sina kommentarer synliga bland nyhetsflöden på Twitter. Genom det har man möjligheten att synas både bland sina användare och för folk som söker nyheter inom området. Det kanske viktigaste med Twitter är dess möjlighet att låta kunder få en mer personlig och tydligare bild av ert företag.

Idag används mikrobloggen till 41 % för att sprida tankar och åsikter exempelvis ”Gud så skönt att de snöar idag!”. En sådan kommentar kommer troligen inte ha någon direkt effekt på er försäljning, men kan inge era kunder en mer personlig bild av ert företag. Det kan i sin tur leda till att folk blir mer öppna och vänligt inställda till er och ert produktsortiment.

Företaget Pear Analytics analyserade 2000 Twitter-meddelanden från USA och England och delade in dem i följande sex kategorier:

  • 41% – Meningslöst babbel
  • 38% – Konversation
  • 9% – Vidareskickad information
  • 6% – Egen reklam
  • 4% – Spam
  • 4% – Nyheter

Danah Boyd som jobbar med att analysera Sociala Medier och Sociala Nätverk vill lyfta fram ”Meningslöst babbel” som en källa till Social interaktion. Det vill säga något som stärker bilden av en person och vem han/hon är. Twitternamn kan ofta kännas personliga, detta resulterar i att man uppfattar det som en person på andra sidan som talar direkt till en. Då det inger förtroende, så är det något som företag bör jobba mer med. Om ert företag är öppet med den information ni visar utåt, bra som dålig, så brukar det resultera i ett förtroende från era kunder. Tvåvägskommunikation, möjlighet för kunderna att direkt reagera och kommentera den informationen ni går ut med, är centralt inom dagens sociala medier.