Sociala medier tar över sökmotoroptimeringens vikt

Sociala medier tar över sökmotoroptimeringens vikt


Google går mot att bry sig mer om vad användarna tycker än vad andra sidor tycker i deras sökresultat. Detta gör att framtiden för viss typ av sökmotoroptimering ser mörk ut medan riktigt innehåll och popularitet i sociala medier kommer få större inverkan.

Sökmotoroptimering vs Sociala medier

Sökmotoroptimering i form av att nyttja länknätverk har länge varit ett effektivt sätt att snabbt driva trafik utefter utvalda sökord. Det finns idag många företag som arbetar med detta, både mer ljusskygga företag samt fullt legitima. Det som många dock har gemensamt är att de ofta bryter mot Googles riktlinjer för att snabbt nå resultat. Detta kan resultera i att sidor blir avstängda ur Googles sökresultat, vilket kan vara ödesdigert för många. Google är måna om att sidor följer deras riktlinjer, detta då deras mål är att lämna ett så korrekt sökresultat som möjligt då hela deras tjänst baseras på det. Löpande arbetar Google med att förhindra genvägar förbi deras riktlinjer. I slutet av april i år presenterade de en uppdatering av deras sökalgoritmer som drar ner mängden ”spam” i sökresultaten. Vidare minskade de vikten av inlänkningar till förmån för länkningar genom sociala medier i form av exempelvis likes, kommentarer, delningar och tweets.

Förr tittade Google mycket på hur många sidor som länkade till en sida samt hur populära de inlänkande sidorna var, en ren popularitetstävling bland sidor. Nu vrider de om till att titta på hur populär en sida är hos de som faktiskt besöker sidorna och merparten av dessa hittar man i sociala medier. Nu blir det alltså viktigare och viktigare att ha många följare i sociala medier samt aktiva följare. Personligen tycker jag det är en logisk vridning då det Google egentligen bör tänka på i sökresultatet är användarna.

Back to basic

Det är dock fortfarande lika viktigt att följa Googles övriga riktlinjer såsom hur man märker upp en sida, att den är lätt att hitta på och att man fyller den med bra innehåll. Detta är riktlinjer som funnits länge men som många hoppat över. En levande sida är positivt ur många aspekter. Först och främst ger det besökarna ett syfte att återkomma men även Google uppskattar levande sidor. För det ändamålet är bloggar att kraftfullt verktyg. Det är ett naturligt sätt att löpande få nytt innehåll till sin sida inom ens verksamhetsområde.

Det kommer i många fall innebära att sidägare måste lägga ner mer arbete om de ska bli populära inom sociala medier samt löpande skapa nytt kvalitativt innehåll. Det Google gör är att effektivt driva mot en digital värld där vi måste arbeta mer för våra sökresultat. Jag tycker det är en bra utveckling då den kommer ge mer levande sidor, mer information på nätet samt relevanta sökresultat. Förändringen kommer dock inte ske över en natt men visar på en positiv utveckling.

Några tips

  • Se till att din hemsida är väl uppmärkt kodmässigt så Google enkelt hittar.
  • Skapa en närvaro i sociala medier.
  • Bygg på din följarbas på sociala medier. Det finns många olika sätt för detta; exempelvis genom kampanjer.
  • Skapa nytt relevant innehåll kontinuerligt. Detta kräver ofta en tidsinsats, om du inte har tid kan du alltid få hjälp från digitala kommuniktaionsbyråer, exempelvis Sure Communication.