Sociala medier stagnerar som marknadsplattform, mobiltelefoner plockar andelar

Sociala medier stagnerar som marknadsplattform, mobiltelefoner plockar andelar


Sedan 2007 har sociala medier haft en kraftig ökning i popularitet som marknadsföringsplattform, det senaste året har dock ökningen stagnerat tvärt. Detta kan bero på att mobiltelefoner och mobilorienterade kampanjer de senaste åren tagit stora marknadsandelar tillsammans med viralvideo-kampanjer. Övergången till den mobila plattformen som marknadsföringskanal har börjat ske hand i hand med att antalet kreativa marknadsföringsappar ökat.

Mobil marknadsföring kliver in

Enligt den årliga marknadsundersökningen hos marknadschefer som genomförs av Association of National Advertisers (ANA) har sociala medier för första gången stagnerat. Från att 2007 ha använts av 20% av de tillfrågade till att under 2011 och 2012 användas av 89-90% så har det nu tagit stopp. De nya uppstickarna är mobiltelefoner och viral-video, där mobiltelefonen gått från att 28% använde det 2007 till 74% 2012. Detta till stor del tack vare det ökade utbudet av smarta mobilbaserade marknadsföringskanaler. Allt från att företagen utvecklar egna iPhone-/Androidappar till företag som Shoppin, som nyttjar mobilernas möjlighet till GPS för att träffa kunden på deras villkor med erbjudanden som är aktuella på plats.

Nu har även den populära checkin-appen FourSquare öppnat upp för en ny tjänst där företag, ex. H&M ska kunna annonsera om reor / kampanjer för användare som ofta checkar in på deras butiker. Lite som specialerbjudanden för bra kunder.

Framtidens marknad

Att sia om framtiden känns inte särskilt svårt om man vet hur ens historia har sett ut. Så om man ser till hur marknaden ser ut idag och vart den naturligt bör vara på väg så kan man redan idag ligga steget före med att fånga kundernas uppmärksamhet. Marknaden är helt klart på väg över till mobila enheter, allt från iPhone, Android till tablets så som iPad. Så om man redan ligger steget före med en väl fungerande mobilanpassad hemsida, intressanta appar till telefonerna och aktivt jobbar med heta mobila kanaler så som FourSquare, Instagram etc kommer man ligga före sina konkurrenter.

Framtiden är mobil, idag består 50% av användandet på Facebook av mobiltelefoner. Därmed så besöker ungefär 50% av alla Facebook-användare länkar via mobilen. Utvecklingen är enkel och bör bemötas i tid.