Personliga resultat eller censur?

Personliga resultat eller censur?


Google och Facebook jobbar aktivt med att försöka förbättra våra internetliv. Detta görs genom en rad funktioner men en av dom främsta är personliga resultat. Google och Facebook gör allt dom kan för att försöka lära sig så mycket som bara möjligt om dig och dina vanor. Anledningen till att Google och Facebook väljer att försöka kartlägga dig och ditt beteende så mycket som möjligt är för att alltid kunna leverera de sökresultat och dom nyheter som du bör vara intresserad av. Men vad händer när vi måste få reda på saker som inte är av direkt personligt intresse men väldigt högt samhällsintresse, såsom krig och hungersnöd.
Personliga resultat eller censur?

Blir vi censurerade eller förenklas våra liv?

Ett fritt flöde av information ligger till grund för vårt demokratiska samhälle och bör vara något vi alltid ska sträva efter. Men när informationsutbudet blir för stort och för brett, hur ska vi då kunna ha koll på vad som är väsentligt?
Både Google och Facebook jobbar aktivt med att försöka förstå oss och vad vi faktiskt är intresserade av. Resultatet är inte hundraprocentigt men det har kommit en bra bit på vägen. På Facebook kan man idag välja hur mycket nyheter du vill ha från en specifik person, eller lägga in vissa personer i grupper och välja hur intresserad du är av denna grupp. Exempelvis kan man lägga in alla sina kollegor i en grupp som du väljer att inte följa, för att slippa svara på frågan om varför du inte vill bli vän på Facebook. Eller så kan man välja att bevaka alla nyheter som kommer från en specifik person eller grupp.

Samma princip gäller för Google. Google jobbar aktivt med att alltid servera dig nyheter och sidor som är relevanta till dina intressen. Det gör att sökningarna blir allt lättare och träffar alltmer rätt. I början på 2000-talet kunde man gå kurser i hur man sökte på internet. På den tiden var vi som användare tvungna att förstå oss på sökmotorn, idag förstår sig sökmotorn på oss.

Ska vi vara rädda eller känna oss räddade?

Dom direkta fördelarna är lätta att förstå, våra internet liv blir lättare. Men vad finns det för negativa aspekter med denna uppdelning?

  • Man kommer få det otroligt mycket svårare att byta banor, allt från politiska åsikter till preferenser av informationskälla.(Ex. Nyhetstidningar, Wikipedia, Bloggar)
  • Den personliga informationen som Google bygger upp kommer även nyttjas för att sälja deras reklamannonser. Du kommer alltså bli mer utsatt för personligt riktad reklam.

På det stora hela känner vi oss trygga i att Google och Facebook gör vad dom kan för att försöka förenkla våra internetliv. Men det är helt klart en faktor som är värd att hålla ett vakande öga på.

Eli Pariser: Beware online ”filter bubbles” – TED föreläsning i ämnet

Mer information om föreläsningen finns på TED.com