Olika typer av appar

Olika typer av appar


När man ska skapa en app finns det två vägar att nå samma mål. Antingen kan du välja att skapa en ”Ren” app eller mobil webbapp. I den här artikeln kommer jag kort beskriva skillnaderna mellan dessa och vilka för- och nackdelar respektive lösning har.

Vad är en ”ren” respektive webb-baserad app?

Först och främst, vad definierar vi som ren app respektive webbapp?

Ren app
En ren app är en app för en specifik enhet och är installerad direkt i enheten. Den engelska benämningen är native app. Användaren installerar vanligtvis appen genom en onlinebutik (t.ex. App Store eller Google Play). Exempel på en ren app är t.ex. Shoppin.

Mobil webbapp
Mobila webbappar är internetbaserade appar med specifik funktionalitet för mobila enheter. De används genom webbläsaren på den mobila enheten och behöver inte laddas ned eller installeras.

Jämförelse av ren app vs. mobil webbapp

Gränssnitt
Vissa företag väljer att utveckla både en ren app och en mobil webbapp. Ett exempel är Facebook, som har både en ren app samt en mobil webbapp.

Det kan snabbt konstateras att den generella upplevelsen mellan de två olika är väldigt lika vilket pekar på en likvärdig upplevelse för användaren.

Utveckling
En ren app kräver en egen utvecklingprocess för varje plattform medan en mobil webbapp körs i enhetens webbläsare som kan ha buggar och egenheter som skiljer mellan olika typer av enheter.

Rena appar skrivs i enhetens egna programspråk, Objective-C för iPhone och Java för Android. Mobila webbappar skrivs i HTML, JavaScript och CSS och eventuellt med en baksida i ett serverspråk som utvecklaren valt. Det finns även verktyg och ramverk för att punlicera rena appar på flera plattformar, exempel på dessa är Phonegap och Appcelerator Titanium.

Funktionalitet
En stor skillnad mellan lösningarna är vad appen får tillgång till. En ren app har tillgång till enhetens inbyggda funktioner så som kamera och accelerometer medan webbappen har en begränsad tillång till denna typ av funktioner.

Ekonomi
Båda lösningarna har stöd för att få in pengar genom reklamutrymme i appen. Den rena appen kan också ta betalt genom enhetens app-butik som, beroende på plattform, erbjuder olika betalformer för användaren. Webbappen däremot kan använda sig av externa betallösningar för att ta betalt av sina användare.

Versionshantering
Den rena appen kan finnas i flera versioner genom att användare väljer att inte uppdatera sin app. I webbappar är inte detta ett problem då en uppdatering ges till alla användare om inte stöd för offlinelagring införts i webbappen, men även i dessa fall kan man tvinga fram en uppdatering i många fall.

Slutsats

Vilken lösning du bör välja beror på flera olika faktorer; affärsmål, målgrupp och tekniska krav. Behöver du tillgång till enhetens funktioner så som kamera eller accelerometer eller App Store som marknadsföringskanal är troligen en ren app rätt väg att gå. Om appen inte behöver dessa funktioner kan en webbapp istället vara rätt, framförallt om appen ändå kräver internet för att fungera.

I slutändan hindrar inte den ena lösningen den andra, men oftast måste det ändå göras för att åtminstone veta vilken ordning lösningarna ska utvecklas.