Microsoft tappar marknadsandelar

Microsoft tappar marknadsandelar


Sedan början av 2000-talet har det hänt en hel del på datormarknaden. Då hade standarddatorn Windows, Microsoft hade 97% av den svenska marknaden och Internet Explorer var den populäraste webbläsaren. Idag ser marknaden annorlunda ut.

Marknaden förändras

Nyligen kom en rapport från internationella StatsCounter som visade på att Google Chrome i maj gått om Microsoft Internet Explorer i marknadsandel, något som aldrig tidigare skett. Chrome fick 32,43% av den globala webbläsaranvändingen samtidigt som Internet Explorer sjönk till 32,12%.

Men inte bara på webbläsar-sidan tappar Microsoft andelar. Den Windowsbaserade PCn har på ett fåtal år sjunkit till 73 procent. Samtidigt har surfplattorna, främst iPad, snabbt tagit 13 procent av marknadsandelarna och Apple har med sina nya persondatorer på ett par år gått från 3 procent till 10 procent.

Så vad betyder detta för webbutvecklingen?

På kort sikt tror jag inte detta påverkar utvecklingen så mycket. Idag är det fyra stora aktörer på webbläsar-marknaden, Microsoft, Apple, Google samt Mozilla, och så länge de alla har en ansenlig marknadsandel så kommer utvecklingen att anpassas till dessa. Däremot är det tydligt att surfplattorna snabbt ökar i popularitet vilket leder till användningen av Flash och liknande plugins till webbläsaren måste minskas. Än så länge finns inget fullvärdigt standardiserat alternativ till Flash, men det är något som helt klart utvecklingen går emot.