Googles söksystem

Googles söksystem


Googles sökmotor är väldigt komplex samtidigt som den är väldigt enkel!
Hur särskiljer man några miljarder hemsidor från varandra? Men framförallt hur lyfter man fram vissa sidor framför andra?

 Google jobbar i grunden med två olika typer av indexeringar av hemsidor:

  • Sökord - Hur många ”keywords”/sökord har din sida och vilka är dem?
  • Inlänkningar - Hur många andra sidor länkar till dig, och hur ”populära” är de andra sidorna?

Det är bland annat denna information som ligger till grund för det som kallas Google Pagerank. Google Pagerank är den status som Google ger till en sida som har direkt effekt på hur högt upp ens sida kommer komma på sökningar. Så med hjälp av Googles indexeringar kan man öka sin Pagerank och där med driva större mängd trafik till sin sida.