Geotaggning blir allt populärare i sociala medier

Geotaggning blir allt populärare i sociala medier


Geografisk positionering av statusmeddelanden och bilder blir allt vanligare enligt en undersökning från amerikanska medieföretaget JiWire. Trots integritetsfrågor hindrar detta inte användare från att meddela sin position allt mer.

Undersökningen som tittade på användare av mobila WiFi-basstationer visade på att drygt sex av tio användare taggade sina statusmeddelanden, bilder eller tweets med sin geografiska plats.

Användandet skiljde dock mycket beroende på ålder, i åldersgruppen 0-24 år var användandet av geotaggning upp till 75% medan i åldersspannet 55 år och uppåt så var delandet av position bara 44%.

Undersökningen visade även att Facebook var det populäraste mediet för att dela med sig av sina poster – 91% var aktiva användare av Facebook och 88% av dessa sade sig använda geotaggning av sina poster.

Vad fick då användarna att posta sin position? Nästan hälften av användarna sade att de delade med sig av sin position för att ens vänner och familj skulle veta var dom var. 26% gjorde det för att kopplas samman med andra människor men många sa även att dom gjort det utan att veta om det och för att sociala medierna gjort det så lätt att göra att dom inte märkt det.