Företagsblogg

Företagsblogg


Idag, efter bloggboomen i början av 2000-talet, har det blivit enklare för personer utan datateknisk utbildning att blogga. Med hjälp av användarvänliga publiceringsverktyg såsom WordPress kan man nu lägga mer fokus på textformuleringen istället för att koda i bloggen. Bloggen används av fler och fler företag för att nå ut till sina kunder. Kunder som idag är frekvent uppkopplade på internet.

Bloggboomen gav fler användarvänliga program

Innan bloggboomen i början av 2000-talet skrevs all html-kod för hand eller med hjälp av ett redigeringsprogram som lades upp på hemsidan. Nu finns det publiceringsverktyg såsom WordPress som gör att du endast behöver skriva texter, inte koda lika mycket. Det är till fördel för både underhållet av bloggen och uppdateringen av den.

Blogg som ny informationskanal

En anledning till att det har startats så många bloggar de senaste åren är för att publiceringsverktygen har blivit fler och enklare att använda. Bloggen har med den utvecklingen blivit en ny kanal för att möta och bemöta sina kunder och deras önskemål och krav. Exempelvis kan ett företag med en blogg med kontinuerliga uppdateringar inge mer öppenhet gentemot sina kunder. Det kan i sin tur ge kunderna mer förtroende för företaget och därigenom deras produkter och/eller tjänster. Att ha en sådan form av öppen information mot sina kunder ger ett stort mervärde åt båda hållen. I en blogg kan företaget få direkt feedback och information om vad kunderna vill ha och saknar, vilket ger företaget möjlighet att förbättra sig med små medel. Samtidigt kan kunderna uppleva att deras frågor och önskemål blir besvarade. Att sedan ha både en WordPress-blogg och ett mikrobloggskonto på Twitter ger företaget möjlighet till en ännu större spridning av företagets information.

Fördelen med WordPress mot andra bloggverktyg

Förutom att WordPress är ett enkelt bloggpubliceringsverktyg, kan man hantera och bygga hela hemsidor med det. Ni loggar då in som på bloggen, genom att skriva in lösenord och användarnamn. Ni behöver här inte ha någon FTP-klient för att kunna redigera eller lägga till mer information på hemsidan. I WordPress kan ni dessutom anpassa utseendet efter hur ni själva vill ha det. Personligt, proffsigt och enkelt. Det är dock här som en form av kodning kan komma in i bilden, om det som ni vill ha inte finns i ett redan skräddarsytt tema. Men det hjälper vi gärna till med.