Facebook-sidor får målgruppsriktade uppdateringar

Facebook-sidor får målgruppsriktade uppdateringar


Facebook meddelade i fredags att dom kommer börja rulla ut en uppdatering som gör det möjligt för företagssidor att rikta sina uppdateringar mot specifika målgrupper. De kallar det för ”Page Post Targeting Enhanced”.
Istället för att posta till alla följare sidan har kan man istället rikta uppdateringarna mot ett urval, baserat på:

  • Kön
  • Ålder
  • Utbildning
  • Intressen
  • Relationsstatus
  • Utbildning
  • Arbetsplats

Page Post Targeting Enhanced


Tidigare har man kunna rikta sina uppdateringar men då enbart till land, stad och språk. De nya filtreringarna ger Facebooksidor möjligheten att bearbeta sina följare på ett betydligt mer ingående sätt, exempelvis kan man anpassa sin kommunikation efter vilken åldersgrupp man talar med. De riktade posterna kommer fortfarande vara synliga för alla på sidans timeline. Det som skiljer sig är att den valda målgruppen får posten i sin news feed. Sidor som planerar sin Facebook-kommunikation väl kan därmed öka frekvensen av uppdateringar, utan att det blir störande för följarna, genom att rikta dom till olika grupper. Nedan ser ni hur den nya funktionen ser ut:

Denna uppdatering är ännu inte tillgänglig för alla sidor, enbart för en mindre beta-grupp. Facebook kommer dock under de närmsta veckorna rulla ut den till alla sidor. Uppdateringen kan bli ett väldigt kraftfullt verktyg för marknadsföring. Främst för Facebooksidor med en stor följarbas. Detta kan nog också vara Facebooks mål; att ge sidor ett större värde i följare och därmed ge företag ett större incitament att köpa mer annonser för att utöka sin följarbas.

Targeted Tweets

För några veckor sedan släppte Twitter en liknande funktion, targeted tweets. Det fungerar ungefär på samma sätt; man väljer vilken målgrupp av ens följare man vill tweeta till och bara dom ser den i sitt flöde. Frågan är om Facebook sneglat på sin konkurrent eller om de båda arbetat på varsin front. Tydligt är i alla fall att båda ser vikten av att företag ska kunna nyttja det som internet är så bra på; målgruppsorienterat och mätbart. Båda lösningarna är dock väldigt beroende av följarantalet. Har man ett mindre antal följare kommer det inte göra stor skillnad.