Facebook – Ett fenomen

Facebook – Ett fenomen


Facebook är det sociala mediet som växer snabbast i världen. Bara i Sverige har ungefär varannan person ett Facebook-konto. Intresset för att marknadsföra sitt företag genom Facebook har därför vuxit i takt med de växande medlemsantalen.

Vi förespråkar två alternativ:

  1. Betala stora mängder pengar på direktriktad reklam och produktplacering, som generell marknadsföring
  2. Skapa intressant och annorlunda marknadsföring som sprids vidare genom mun till mun-metoden både på Facebook men även utanför.

Nyttigt Facebook-användade

Vi förespråkar ett aktivt användande av punkt 2. Genom strategisk formulering och maximerad användning av Facebooks egna sortering och kategoriseringssystem av informationsflödet får mediets användare indirekt reklam från ert företag. Något som leder till mer spridning av ert företag genom fler engagerade människor, som i sin tur genererar ännu mer uppmärksamhet till er sak på Facebook. En form av snöbollseffekt och buzz marketing. Låt oss ge ett exempel för att förtydliga det hela:

”Pelle känner 362 vänner på Facebook, hans 362 vänner känner i snitt också 362 vänner. De betyder att Pelle och hans vänners vänner känner tillsammans 131 044 personer. Om vi nu lyckas få Pelle att brinna för något så pass mycket att han vill dela med sig av sin glädje till alla sina 362 vänner via ett Facebook-mail/sida/program. Nu blir inte Pelles vänner lika engagerade i frågan som Pelle själv, men ungefär 30 % tycker ändå att det ligger något i det Pelle vill framföra och vidarebefordrar det till sina 362 vänner. Det betyder att första brevet nådde 362 vänner, andra brevet nådde 39 313 vänner. Nu börjar intresset svalna ännu lite mer, så ”bara” 10 % av dessa 39 313 vännerna vidarebefordrar till sina vänner. Det betyder att tredje brevet nådde 1 423 137 personer.”

Genom att använda sig av rätt språk och tillvägagångssätt för kommunikation på Facebook kan ert företag få ett enormt genomslag och stor räckvidd. Ett genomslag som skulle vara svårt att komma i närheten av med betalda annonser. Kunder litar oftare på rekommendationer från vänner och bekanta. Vi vet hur ni går tillväga. Kontakta oss för mer information om hur ni kan växa inom sociala medier.