Facebook – Back to basic

Facebook – Back to basic


Facebook har under året genomfört en rad förändringar som hämmar och försämrar situationen för många företag. Åtminstone vid första anblick när dom valde att lägga om designen till Timeline och därmed tillintetgöra behovet av undersidor. Tidigare var det ett grundläggande krav för företag att ha en snyggt designad landningssida på Facebook, idag ligger fokuset på innehållet i flödet. Läs mer om Facebooks steg tillbaka till traditionella sociala medier:

Grunden för sociala medier

” Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll. ” -Wikipedia

Den här interaktionen har Facebook på senare tid tappat när det kommer till företags sätt att föra en dialog mot sina användare. Allt fler företag skaffar väldesignade undersidor eller Facebook-appar för att sköta kommunikationen och interaktionen med sina användare, när grunden för en hållbar dialog är så mycket enklare än så. Grunden för sociala medier är en direkt kommunikation och dialog med sina användare. För att nå detta krävs ett flitigt arbete och en äkta passion för sitt företag.

Det är troligen tack vare Facebooks försök till ”back to basic” som gjort att dom slog över till Timeline som just är optimerat för bilder och textinnehåll. Samtidigt som man inte kan styra vart en ny besökare ska landa eller se, utan nu äger användare makten över vilket innehåll som dom finner intressant. Nu måste återigen företag lägga energi och tid på en intressant dialog och spännande innehåll.

Men inte utan att tjäna pengar

Facebook jobbar just nu aktivt med att öka känslan och användarupplevelsen för att inte tappa sin bas med aktiva användare. Det är just därför dom inför ovannämnda förändringar som tvingar företagen att föra en intresseväckande dialog mer än köpa häftiga funktioner. Det är en genuint god idé som troligen skulle ge effekt i en ökad användarupplevelse, om det inte vore för Facebooks försök att tjäna pengar på kuppen. Som vi tidigare nämnt har Facebook infört promote vilket ger företag möjligheten att betala lite extra för att få sitt material att synas hos alla användare oavsett om det är intressant eller relevant.

Så har Facebook gjort något bra för användarna eller har dom bara irriterat samtliga PR- / Marknadsbyråer som har Facebook som marknadsplats?