Censur och tillgänglighet

Censur och tillgänglighet


Mikrobloggsföretaget Twitter har meddelat att man nu ska tillåta censur av inlägg, även kallat tweets. I länder där censuren gäller ska det inte gå att se inlägget, däremot ska det synas i övriga världen. För att censuren ska gå igenom krävs det att landets regeringen ber Twitter om en censurering.

Google har en liknande funktion där man erbjuder censur åt länder som t ex Kina. Om ett tweet blir censurerat blir det markerat med en länk där du hittar en tydlig förklaring till varför just det tweetet blivit censurerat.

Mer om censur och tillgänglighet

Anledningen till att Twitter nu tillåter censur är att de vill vara tillgängliga i samtliga av världens länder. Utan censur hade de inte nått länder där yttrandefrihet inte är en självklarhet, hellre då att tillåta Twitter med censur än att inte tillåta Twitter över huvud taget.

Så om vi ser till den påverkan Twitter har haft på världen genom sin existens tills idag, med moderna slagord som ”Strike! Occupy! Retweet!”, så är tillgången till det, trots censur, ett steg i rätt riktning för alla länder när det kommer till spridningen av sociala medier. Ökad tillgång leder till att det blir lättare för människor med olika bakgrund att mötas och diskutera aktuella händelser och allmänna intressen.

Vikten av sociala medier

Det som gör tillgängligheten av Twitter ännu mer viktig är att Apple nu valt att integrera det i sitt mobila operativsystem iOS vilket i sin tur gör det enklare att snabbt använda sig av sociala medier. I svenska medier kan vi också se hur fler och fler TV kanaler men främst tidningar väljer att använda sig av Twitter för att integrera.
 Det är den typen av social interaktion som gör tillgången av Twitter till en viktig pusselbit i byggandet av det vi mer och mer börjar ta för givet på internet – sociala nätverk.