Bings historia

Bings historia


Bing är Microsofts svar på Google och lanserades sommaren 2009. Med andra ord är Bing väldigt nytt, dock så har det haft föregångare såsom; Live Search, Windows Live Search och MSN Search. I juli 2009 annonserade Microsoft och Yahoo (sökmotorkonkurrent) att de skulle samarbeta.

Samarbetet innbär att Bing skall stå för sökmotorn hos Yahoo. Överflyttningen beräknas träda i kraft 2012. Idag har Bing ca 30% av marknaden globalt (10% i Sverige), där Google står för närmare 65%. Detta innebär att Bing växt relativt mycket då de 2010 hade ca 23% och Google hade ca 72%.