Android en mobil plattform

Android en mobil plattform


Android är ett mobilt operativsystem, systemet är fritt att använda i olika telefoner oberorende av tillverkare. Styrkan i detta är att man kan ta fram applikationer som fungerar på telefoner från ett flertal tillverkare, detta till skillnad på Apples iPhone där applikationerna enbart fungerar på Apples enheter.

Idag har Android stöd för både surfplattor och mobiltelefoner. Androids applikations-affär heter Android Markets och har idag ca 200.000 applikationer. Man kan välja om dessa skall vara gratis eller om de skall kosta pengar.

Systemet i sig är så kallat open source vilket gör att företag och utvecklare har stora friheter i hur de vill utforma sina applikationer och vilka funktioner de ska ha. En av de mest omtalade skillnaderna mellan Apples iOS och Android är även att Android har stöd för Flash.

På grund av de friheter som operativsystemet ger och den lilla kontroll av applikationer Android har så är det väldigt viktigt att man vid utveckling av applikationer har ett stort fokus på användarbarhet och välskriven kod. Applikationerna måste även anpassas så att de fungerar på ett flertal olika enheter med både små och stora skärmar. Fördelen för er är att vi på ett professionellt sätt kan hjälpa er med det.