Censur och tillgänglighet


Mikrobloggsföretaget Twitter har meddelat att man nu ska tillåta censur av inlägg, även kallat tweets. I länder där censuren gäller ska det inte gå att se inlägget, däremot ska det synas i övriga världen. För att censuren ska gå igenom krävs det att landets regeringen ber Twitter om en censurering.

Google har en liknande funktion där man erbjuder censur åt länder som t ex Kina. Om ett tweet blir censurerat blir det markerat med en länk där du hittar en tydlig förklaring till varför just det tweetet blivit censurerat.

Mer om censur och tillgänglighet (mer…)